10% korting op draaikiepramen
/Bestel uiterlijk 24/7
We zijn jarig: 20% korting!
Vi oplever udfordringer med betalingskort, vi arbejder på at få det løst hurtigst muligt. Venligst ring til os eller send en mail, hvis du fortsat oplever udfordringer.
 

Privacyverklaring

Jouw privacy wordt serieus genomen.
Onze privacyverklaring vormt de basis voor onze verwerking van persoonsgegevens en geeft aan hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.
We overwegen altijd zorgvuldig of en hoe we jouw gegevens het beste kunnen verwerken. Daarbij besteden wij bijzondere aandacht aan het risico voor discriminatie, identiteitsdiefstel, economisch verlies, reputatieverlies en de vertrouwelijkheid van gegevens in het algemeen.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
Sparvinduer ApS is de gegevensbeheerder voor de volgende website en webshop:
Sparkozijnen.nl
Contactgegevens:
JABS Denemarken ApS
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M, Denemarken
Telefoonnr. 0800 - 0200506
CVR. DK 13 83 35 83

Verwerkingsverantwoordelijke:
Nicolas Drost From

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om je beter van dienst te kunnen zijn en om de kwaliteit van de producten en diensten die wij leveren te waarborgen. Wij informeren je, uiterlijk bij het verstrekken van je persoonsgegevens, over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel wij deze verwerken. Wij verstrekken deze informatie ofwel door verwijzing naar deze privacyverklaring, ofwel in de vorm van een specifiek verzoek om toestemming voor de verwerking. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparkozijnen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Bestelgegevens, aankoopgeschiedenis, betalingsinformatie
 • Toestemming voor marketing, nieuwsbrieven of prijsvragen
 • Persoonlijke gegevens, inclusief contactgegevens, in e-mails aan onze medewerkers
 • Gebruikersgedrag in verband met het gebruik van de website, verzameld via cookies

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens op de volgende manier:

 • Gebruik van onze website, inclusief de webshop, zonder gelijktijdige aankoop
 • Contact met ons via e-mail, telefoon of brief
 • Aankopen via onze webshop, inclusief het plaatsen van een bestelling en de levering van de goederen
 • Vragen van de klantenservice per telefoon of via onze website
 • Wedstrijden, prijsvragen en dergelijke

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sparkozijnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sparkozijnen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (AVG art. 6 lid 1.b)
 • Het verwerken van je bestelling en het leveren van goederen (AVG art. 6 lid 1.b)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (AVG art. 6 lid 1.a)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (AVG art. 6 lid.1a, b of f)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (AVG art. 6 lid 1.a, b of f)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (AVG art. 6 lid 1.a))
 • Beheer en optimalisatie van onze website (AVG art. 6 lid 1.b)
 • Naleving van wettelijke vereisten (AVG art. 6 lid 1.c)
 • Communicatie t.b.v. klantenservice (AVG art. 6 lid 1.a, b, c of f)
 • Verspreiding van nieuwsbrieven en marketingmateriaal van ons of een van onze partners (AVG art. 6 lid 1.a)
 • Adverteren op sociale media en andere digitale marketingplatforms (AVG art. 6 lid 1.a)
 • Creëren van nieuwe doelgroepen voor reclame op sociale media (AVG art. 6 lid 1.a)

Het verkrijgen van toestemming

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor vooraf bepaalde doeleinden. Voordat wij tot verwerking overgaan, vragen wij om toestemming of baseren wij de verwerking op een andere rechtmatige grondslag. Wij informeren je over de grondslag en het doel van de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens, waar nodig onder verwijzing naar deze privacyverklaring, waarin je de grondslag voor een aantal verschillende verwerkingen hieronder kunt vinden. Jouw toestemming is vrijwillig en je kan deze te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Als je vragen heeft of jouw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met privacy@sparkozijnen.nl.

Als je ervoor kiest om jouw toestemming met betrekking tot de aan ons verstrekte informatie in te trekken, kunnen wij jouw gegevens niet verder verwerken, tenzij wij daartoe wettelijk of contractueel verplicht zijn. Als je ervoor kiest uw toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van jouw eerder verstrekte toestemming en tot het moment van intrekking. Als je jouw toestemming intrekt, wordt deze dus pas vanaf dat moment van kracht.

Wij verkrijgen bijvoorbeeld toestemming in de volgende gevallen:

 • Aanmaken van een gebruikersaccount via onze webshop
 • Deelname aan wedstrijden, prijsvragen en dergelijke.

Andere grondslagen dan toestemming voor onze verwerking van uw gegevens

 • Gebruik van onze website, inclusief de webshop, zonder gelijktijdige aankoop.

Via de pop-up op de betreffende pagina wordt je gevraagd deze privacyverklaring te accepteren. Zie ook de paragraaf hieronder over cookies.

 • Contact opnemen per e-mail, telefoon of per post

Hier is de basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens dat jouw contact met ons op eigen initiatief plaatsvindt. Als je gegevens worden verzameld in verband met een offerteaanvraag, ontvangt u een e-mail met verwijzing naar deze privacyverklaring.

 • Aankoop via webshop

Voor aankopen via onze webshop, waarbij je contact- en betaalgegevens verstrekt, zonder tegelijkertijd een gebruikersaccount aan te maken, geldt de privacyverklaring in de algemene voorwaarden.

Verwerking van relevante gegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die bij het verzamelen zijn aangegeven. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de realisatie van deze doeleinden zijn relevant en onze verwerking zal daarom beperkt zijn tot deze persoonsgegevens. Voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, zullen wij specifiek beoordelen of het mogelijk is om de hoeveelheid te verzamelen en te verwerken persoonsgegevens te beperken. Daarnaast beoordelen wij ook of het mogelijk is persoonsgegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm te verwerken.

Verwerking van noodzakelijke gegevens

Onze verwerking van persoonsgegevens omvat uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking voor het vermelde doel of de vermelde doelen, net als gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt

De persoonsgegevens die wij over jou verzamelen worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens niet onjuist of misleidend zijn. Als zich relevante wijzigingen voordoen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij hebben verzameld, kan je contact opnemen met onze klantenservice (info@sparkozijnen.nl) om de informatie te laten wijzigen. Om de kwaliteit van de bescherming van jouw gegevens te waarborgen, hebben wij interne regels en procedures vastgesteld voor de controle en het bijwerken van persoonsgegevens.

Verwijdering van persoonsgegevens

Zodra het doel van het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens is bereikt, worden de gegevens verwijderd. Wij bewaren jouw gegevens als wij noodzaak zien voor de volgende bewaardoelen:

 • Gebruik van onze website, inclusief de webshop, zonder gelijktijdige aankoop
 • In de paragraaf over cookies kan je specifieke bewaartermijnen zien
 • Contact per post, telefoon of brief

Vragen per e-mail rechtstreeks aan een van onze medewerkers, of die door een van onze partners worden doorgestuurd aan een van onze medewerkers, en die Sparkozijnen betreffen, worden verwijderd wanneer het doel van de opslag niet meer bestaat. Dit wordt per e-mail wordt beoordeeld aan de hand van het doel van de vraag en de inhoud van de e-mail, inclusief of de e-mail in een van de andere categorieën valt die in deze paragraaf worden genoemd. E-mails aan een van onze medewerkers die geen betrekking hebben op Sparkozijnen worden na kennisgeving aan de afzender verwijderd, wanneer de medewerker geen reden heeft tot verdere actie.

Sparkozijnen heeft een algemeen verwijderingsbeleid, op grond waarvan medewerkers persoonsgegevens moeten verwijderen of anonimiseren wanneer er geen doel meer is voor het opslaan ervan. De bewaartermijn kan afhankelijk zijn van het doel van de opslag, onder meer of de gegevens worden bewaard in het kader van een klacht, toepassing van een productgarantie of op een andere wettelijke of contractuele basis.

Wedstrijden, prijsvragen en dergelijke

Wij bewaren jouw persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met wedstrijden, prijsvragen en dergelijke zolang het bewaren hiervan nodig is. Zo is de bewaartermijn voor gegevens voor een wedstrijd tot de winnaar bekend is gemaakt, en voor prijsvragen, tot deze zijn afgerond.

Verspreiding van nieuwsbrieven en marketingmateriaal

Als je toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal te ontvangen, bewaren wij jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of de ontvangst van het marketingmateriaal. In het geval van eenmalige communicatie bewaren wij jouw gegevens totdat er geen doel meer is voor het bewaren ervan.

Bescherming van persoonsgegevens

Sparkozijnen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@sparkozijnen.nl.

Wij hebben interne regels over de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels bevatten instructies en maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij ook procedures voor het toekennen van toegangsrechten aan onze medewerkers die gevoelige persoonsgegevens verwerken. Wij controleren hun daadwerkelijke toegang door middel van logging en monitoring. Om gegevensverlies te voorkomen, maken wij voortdurend back-ups van onze gegevenssets. Ook beschermen wij de vertrouwelijkheid en authenticiteit van jouw gegevens door middel van encryptie.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging die voor jou resulteert in een hoog risico op discriminatie, ID-diefstal, financieel verlies, reputatieverlies of ander materieel ongemak, brengen je we zo snel mogelijk op de hoogte.

Cookies

Zoals bijna alle websites gebruiken wij cookies om de site te laten werken en het gebruik ervan door jou makkelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sparkozijnen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies verzamelen ook persoonsgegevens over jou: een unieke ID; technische informatie over de computer, tablet of mobiele telefoon die je gebruikt; jouw IP-nummer; geografische locatie en op welke pagina's je klikt. Deze verzameling vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1.f van AVG. In onderstaande paragraaf lees je meer over de openbaarmaking van persoonsgegevens en doorgifte aan ontvangers in derde landen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparkozijnen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals overheidsinstanties, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sparkozijnen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit kunnen de volgende organisaties zijn:

 • Externe IT-providers
 • Onze zakelijke partners in de vorm van leveranciers en onderaannemers van goederen en diensten, zoals transport en levering
 • Leveranciers van cookiediensten. De gedetailleerde doeleinden van het gebruik van individuele cookies en de verstrekking van persoonsgegevens aan derden op basis van cookies worden toegelicht in het cookiebeleid op onze website
 • Accountants, advocaten en andere adviseurs
 • Marketingpartners
 • Sociale media en andere digitale marketingplatforms 

Delen van persoonsgegevens met derde landen, inclusief internationale organisaties

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EU en de EER, wanneer dit nodig is voor het gebruik van cookiediensten op onze website om deze goed te laten werken en te optimaliseren. Een lijst van ontvangers van persoonsgegevens buiten de EU en de EER en de wettelijke grondslag voor het delen van persoonsgegevens vind je in het cookiebeleid.

Jouw rechten

Onder de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem contact op met privacy@sparkozijnen.nl om deze rechten uit te oefenen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste gegevens aan te (laten) passen

Recht op vergetelheid

In uitzonderlijke gevallen heb je het recht om persoonsgegevens die wij hebben verzameld te laten verwijderen vóór het moment waarop wij deze normaal gesproken wissen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken. Wanneer je het recht hebt op beperking van verwerking dan moeten wij tijdelijk stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken met jouw toestemming, of wanneer dat nodig is voor rechtsvorderingen of voor de bescherming van een persoon of zwaarwegende algemene belangen.

Recht op bezwaar

In bepaalde gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze, rechtmatige, verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je ontevreden over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons